European Recycling Platform

Rejestracja

Informacje o placówce

Informacje o osobie reprezentującej

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: ”r.o.d.o.” informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawodzie 18, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000208776, NIP 6312289539.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:rodo.electro@remondis.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Projektu "Zbieraj z klasą", na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) r.o.d.o.;
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom:
  • wykonującym usługi na rzecz Administratora prawnicze, księgowe, poligraficzne, kurierskie;
  • zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi witryny www.zbierajzklasa.pl;
  • podmiotom zewnętrznym współpracującym z REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
  • innym podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy r.o.d.o. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi Projektu "Zbieraj z klasą".

Ustawienia konta

Operator:

REMONDIS Electrorecycling

REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.
ul. Ekologiczna 2
05-870 Błonie
baterie@remondis.pl
tel. 22 755 62 24 wew. 114

ORGANIZATOR:

European Recycling Platform
Ta strona używa COOKIES.

Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

OK